Tehnički pregled vozila  
 
Arhivske vesti
 
 
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara
 
  Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara  
 
Poziv za redovnu godišnju skupštinu 2019:
 
  Poziv za redovnu godišnju skupštinu 2019.  
  Formular punomocja za zastupanje na skupštini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu  
 
GODISNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.
 
  GODISNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.  
 
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara:
 
  Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara  
 
Poziv za redovnu godišnju skupštinu 2018:
 
  Poziv za redovnu godišnju skupštinu 2018  
  Formular punomocja za zastupanje na skupštini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu  
 
Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu
 
  Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu  
 
Izvestaj sa vanredne skupstine:
 
  Izvestaj sa redovne skupstine  
 
Poziv za redovnu skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2015. godinu:
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2015  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu 2015  
  Formular Punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
 
Godisnji izvestaj akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2014:
 
  GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014  
 
Poziv za vanrednu skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2015. godinu:
 
  Poziv za vanrednu godisnju skupstinu 2015  
  Formular Punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu 2015  
 
Izvestaj sa godisnje skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2014. godinu:
 
  Izvestaj sa skupstine  
 
Sazivanje godisnje skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2014. godinu:
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2014  
  Formular Punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu 2014  
 
Godisnji izvestaj akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2013
 
  Godisnji izvestaj o poslovanju 2013  
 
Izvestaj sa godisnje skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2013. godinu:
 
  Izvestaj sa skupstine 19.06.2013  
 
Sazivanje godisnje skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2013. godinu:
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2013  
  Formular Punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu 2013  
 
Godisnji izvestaj akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2012
     
  Godisnji izvestaj o poslovanju 2012  
     
Sazivanje godisnje skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2012. godinu:
     
  Izvestaj sa skupstine 25.06.2012  
  STATUT  
     
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu  
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu  
  Punomocje za zastupanje na skupctini akcionara  
 
Godisnji izvestaj akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2011. godinu.
     
  Godisnji izvestaj o poslovanju 2011  
  Skraceni izvestaj revizije  
     

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Copyright © Autotehnatopola 2018. Sva prava zadržana