logo icon

O nama

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo i opravku i održavanje vozila «Autotehna» Topola, ul. Solunskih ratnika 11, posluje dugi niz godina. Nastalo je od prvobitnog Trgovinskog preduzeća «Zadrugar» - 1957. godine a 1964. godine menja naziv i registruje se kao TP «Šumadijapromet». Unutar ovog preduzeća koje je doživljavalo razne statusne promene «Autotehna» posluje kao Organizacija udruženog rada. Godine 1990. po sprovedenom referendumu, «Autotehna» (kao i ostale OOUR-a u sastavu) registruje se kao samostalno društveno preduzeće, a zatim 1993. godine po izvršenoj dokapitalizaciji, registruje se kao Deoničko društvo.

Preduzeće se 26.05.2000. godine registruje kao «Autotehna» Akcionarsko društvo, odnosno izvršilo je usaglašavanje sa Zakonom o preduzećima. Na aukciji održanoj 30.05.2003. godine preduzeće postaje sa pretežnim privatnim kapitalom. Konzorcijum fizičkih lica otkupio 70% kapitala preduzeća.

22.07.2021. godine dolazi do promene vlasničke strukture, kao i do promene stručnog tima, čiji je cilj poboljšanje usluga za klijente, kao i vraćanje kompanije na lidersku poziciju u delatnostima po kojima je poznata.

Osnovna delatnost preduzeća je prodaja delova i opreme, opravka i održavanje motornih vozila kao i usluge tehničkog pregleda vozila.

«Autotehna» AD obavlja trgovinu iz programa proizvodnje SCANIA, MAN, MERCEDES.