Tehnički pregled vozila  
 
Aktuelno
 

 

 
Objavljeno:13.09.2021.
Zapisnik sa vanredne skupstine
 
  Zapisnik- strana 1  
  Zapisnik- strana 2  
 
 
Objavljeno:18.08.2021.
Poziv za vanrednu sednicu
 
  Poziv za vanrednu sednicu  
  Formular punomocja  
 
Objavljeno:28.06.2021.
Izvestaj sa odrzane skupstine
 
  Izvestaj sa odrzane skupstine  
 
Objavljeno:27.05.2021.
Poziv za redovnu godisnju skupstinu.
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2021. // Strana 2  
  Formular punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu  
 
Objavljeno:29.04.2021.
Godisnji finansijski izvestaj za 2020.
 
  Godisnji finansijski izvestaj za 2020.  
 
Objavljeno:27.07.2020.
Izvestaj sa odrzane skupstine akcionara
 
  Izvestaj sa odrzane skupstine akcionara  
 
Objavljeno:24.07.2020.
GODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2019.
 
  GODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2019.  
 
Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2020:
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2020. // Strana 2  
  Formular punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu  
 
Izvestaj sa odrzane redovne Skupstine akcionara
 
  Izvestaj sa odrzane redovne Skupstine akcionara  
 
Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2019:
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2019.  
  Formular punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu  
 
GODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2018.
 
  GODISNJI FINANSIJSKI IZVEDTAJ ZA 2018.  
 
Izvestaj sa odrzane redovne Skupstine akcionara:
 
  Izvestaj sa odrzane redovne Skupstine akcionara  
 
Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2018:
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2018  
  Formular punomocja za zastupanje na skup�tini akcionara  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu  
 
Godisnji finansijski izvestaj za 2017. godinu
 
  Godisnji finansijski izvestaj za 2017. godinu  
 
Izvestaj sa odrzane redovne skupstine akcionara:
 
  PREUZMI IZVESTAJ ZA 2017  
 
 
Godisnji izvestaj akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2016:
 
  GODISNJI IZVESTAJ ZA 2016  
 
Poziv za redovnu skupstine akcionarskog drustva Autotehna Topola za 2017. godinu:
 
  Poziv za redovnu godisnju skupstinu 2017  
  Formular za glasanje akcionara u odsustvu 2017  
  Formular Punomocja za zastupanje na skupstini akcionara  
 
     
     
 
 
 
 
 
 
     

 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Copyright © Autotehnatopola 2020. Sva prava zadržana